Політична економія

Теорія капіталу

Економічна система А. Сміта базувалася на погляді, що капітал представляє запаси, які призначені для подальшого виробництва.

В своїх поглядах на основний і оборотний капітал‚ А. Сміт виражав думки фізіократів, але переборов обмеження їх розуміння продуктив-ного капіталу (що дає приріст вартості) як тільки капіталу, що зайнятий в сільському господарстві. Категорії А. Сміта застосовуються не до одного капіталу фермера, але і до всякої іншої форми продуктивного капіталу.

Під оборотним капіталом А. Сміт розумів капітал, що застосовується на одержання прибутку, який постійно виходить у власника в одній формі. і повертається до нього в іншій.

Оборотний капітал за А. Смітом складається із чотирьох частин:

· грошей, за допомогою, яких здійснюється повернення інших його частин;

· запасів продуктів, крім тих, що знаходяться в розпорядженні самих споживачів;

· сировини чи напівфабрикатів, що знаходяться в процесі незавершеного виробництва;

· готових, але ще не реалізованих товарів.

Головним А. Сміт називав капітал, який приносить прибуток "без переходу від одного власника до іншого і без подальшого оберту". До нього він відносив:

· машини і засоби праці;

· будівлі, що слугують для торгово-промислових цілей;

· покращення землі;

· корисні особливості членів суспільства.

А. Сміт виключно велике значеня придає накопиченню капіталу. Він говорить, що, зберігаючи значну частину доходів і розширюючи виробництво, власник підприємства дає роботу додатковій кількості робітників і сприяє зросту багатства всього суспільства.

В цілому теорія основного і оборотного капіталу представляється вельми цікавою, хоча в ній і існує ряд помилок. Так, неможна сказати, що капітал, вкладений в машини чи нерухомість, не обертається. Напроти, його вартість по частинам переноситься конкретною працею на виробляємий товар (у вигляді амортизаційних відрахувань), тому пов’язування капіталу з фізичними властивостями товарів неправильне. Тут А. Сміт змішує відмінності між основним і оборотним капіталом, з різницею між товарним і грошовим капіталом.

Популярні записи