Політична економія

Економічна програма народництва

В економічній думці Росії другої половини ХІХ ст. головним напрямком було народництво. Народництво – це певний вид утопічного соціалізму. У народництві виділяються дві тенденції:

- революційна;

- ліберальна.

Підгрунтя для соціальних перетворень у Росії народники бачили в общині. Народники ідеалізували селянську общину, розглядали її як "форму побуту". Народники не розуміли закономірностей суспільного розвитку. Вони вважали, що суспільні відносини люди будують свідомо. Провідну роль у суспільному розвитку вони відводили інтелігенції, яка нібито здатна на своє бажання спрямовувати в той чи інший бік.

Революційне народництво поділялося на три течії, які очолювали Лавров, Ткачов і Бакунін.

Ліберальне народництво відмовилося від боротьби із самодержавством і сконцентрували всю увагу на розробці програми так званих "малих діл". Свою економічну програму вони з’ясували з ідеєю некапіталістичного шляху розвитку Росії. Представниками якого були Воронцов, Южанов, Даніельсон.

Пестель був одним із організаторів таємного товариства декабристів і керівником його "Південного товариства".

В основу соціально-економічної перебудови Росії Пестель покладав аграрні перетворення. Насамперед потрібно скасувати кріпосництво, щоб виникло дрібне вільне селянство, яке є ефективним, коли в ньому діють великі землевласники. Прибуток поміщиків – це рента, яку вони отримують з фермерів.

Прибуток фермерів – це їх валовий доход за винятком витрат і він складається із трьох частин:

- рента поміщиків;

- податок урядові;

- процент з капіталу самому фермерові.

Прибуток селянства має особливість і складається з двох частин:

- % з капіталу – як дрібному фермеру;

- рента – як дрібному землевласнику.

Аграрний проект існував під назвою "Руська Правда" і передбачав такі зміни в російській економіці:

§ оподаткування проводити тільки з майна, незалежно від суспільного статусу;

§ створити фонд суспільних земель, який створювався б за рахунок конфіскації земель великих поміщиків, середніх землевласників та казенних земель та усіх земель імператора. Цей фонд планувалося надавати у використання селянам безкоштовно;

§ створити фонд приватних земель – утворюється за рахунок викупу у великих і середніх поміщиків і планувався надати у використання бажаючим за гроші;

§ планувалося заснувати банк, щоб видавати довгострокові та безпроцентні позики на заведення господарств.

Популярні записи