Політична економія


МАНУФАКТУРНИЙ ПЕРІОД СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

1. Передумови і НАслідки великих географічних відкриттів.

В економічному становленні новоєвропейської та свІТової макроцивілізації важливу роль відіграли великі географічні відкриття кінця XV — початку XVI ст. ЇХ передумовою була криза Левантійської торгівлі, яка виникла після загарбання турками Константинополя у 1453 р. Континентальна торгівля теж занепадає. З XV ст. посилюЄТься попит Західної Європи на благородні метали, екзотичні товари, сільськогосподарську продукцію та деякі види сировини. Відчувалася нестача грошей у товарному обігу. Все це було спричинене збільшенням кількості людей, безпосередньо не пов'язаних із харчовим виробництвом, подальшим соціально-майновим розшаруванням та підвищенням рівня престижного споживання привілейованих та взагалі заможних верств.

Географічні відкриття були підготовлені господарськими і науково-технічними досягненнями. У Європі з'явилися нові типи кораблів (каравели, баржі), зросла їх вантажність (від 500 до 2 тис. т), полІПшилися мореплавні характеристики. Було сконструйовано барометр, гідрометр, вдосконалено компас. Був виданий географічний атлас.

Великим географічним відкриттям сприяв розвиток абсолютизму. ЄвропейськІ монархи прагнули розширення своїх володінь, їм потрІБнІ були великі кошти для утримання війська, чиновників, Двору. До далеких подорожей вабили мотиви навернення невідомих народІВ до християнства. Географічні пошукування мали велике значення для європейської торгівлі, найголовнішу роль у якій вІДІГравала ІндІЯ. Ця країна з найдавніших часів доставляла Європі спеції, ЛіКи, слонову кістку, тканини.

Перші експедиції, що поклали початок великим географічним відкриттям, споряджалися за рахунок держави. Успішною була подорож 1497-1498 рр. португальця Васко Да Гама, який відкрив морський шлях з Європи в Індію через Атлантичний океан Генуезець Христофор Колумб, підтриманий Іспанією у 1492 Р Рушив на Захід через Атлантичний океан і відкрив Америку Колумб здійснив ще три експедиції до Америки в 1493-1496, 1498-1500, 1502-1504 рр. Першу навколосвітню подорож здійснила експедиція Магеллана в 1519-1521 рр.

Великі географічні відкриття мали важливе значення для господарства Західної Європи. Виникли економічні зв'язки між найвіддаленішими землями і народами різної матеріальноЇ Культури. Торгові шляхи перемістилися з Середземномор'я на океан. Зовнішня торгівля у ХVІ-ХVIII ст. стала світовою. З американського континенту в Європу були завезені кукурудза, картопля, тютюн, какао, ваніль, індики. Європа віддячилася Новому Світові збіжжям, овочами і фруктами, різного роду тваринами. Почалося формування світового ринку, складноЇ макроцивілізаційної системи, основою якої були новоєвропейська цивілізація, і в яку поступово втягувалася Америка, Східна Європа з підвладними Росії просторами Євразії та африканський континент.

Небачений приплив до Європи благородних металів зумовив так звану револЮЦію цін. Вона почалася насамперед в Іспанії, яка отримувала значну частку колоніального золота і срібла. Ціни на товари зросли в Іспанії, Португалії у 4 рази, а на хліб — навіть у 5 Разів, у Франції —в 2,3; а в Англії — 2,5 рази. Одночасно ПочалосЯ здешевлення дорогоцінних металів. Внаслідок революції найбільше збагатилися купці, що займалися посередницькоЮ Торгівлею, збільшилися прибутки промисловців. ПрискоривсЯ Перехід до мануфактурного виробництва.

Одним із результатів великих географічних відкриттів булО Створення світової колоніальної системи. Найбільшим" колоніальними державами спершу були Іспанія та Португалія. Дещо пізніше у світовий колонізаційний рух вступили Англія, ФранціЇ Нідерланди, поступово перетворилися у могутні колоніальні імперІї. Нещадне пограбування колоніальних народів призвело До Нагромадження величезних багатств у країнах Західної Європи. Почалася пЕРебудова європейських економічних відносиВ Розвивається товарне господарство, відбуваЄТься спеціалізація Ремесла та створення мануфактур, формуються великі капітали І Розширене відтворення.

2. Соціально-економічні передумови і наслідки Нідерландської революції (1566-1609 рр.).

У першій половині XVI ст. господарство Нідерландів досяглЕ Високого рівня розвитку. У північних провінціях населення займалося хліборобством, розведенням худоби. Більшість селян бУЛи вільними. Питома вага феодального землеволодіння становила лише 20-25%. Створювалися фермерські господарства, райони "торговельного землеробства", що спеціалізувалися на вирощуванні певних культур. Успішно розвивалося рибальство, а нідерландська риба мала великий попит і збут у багатьох країнах.

Південні провінції крім хліборобства мали розвинуту промисловість мануфактурного типу. Фландрійські ткацькі верстати були відомі ще з часів середньовіччя і відзначалися високою досконалістю. Виробляли тут сукно, полотно, шовкові тканини. Значного розвитку досягла залізорудна промисловість. Сформувався національний ринок.

Успішно розвивалася торгівля Нідерландів з Італією, ФранціЄЮ, АнгліЄЮ й балтійськими країнами. Найголовнішим портовим містом був Антверпен. Сюди причалювало по кілька тисяч кораблів, іноземні фірми мали тут своїх представників, Антверпенська біржа займала одне з перших місць у Європі.

Важливою передумовою Нідерландської революції і становлення нового типу суспільства була реформація, ідеї якої знайшли у Нідерландах добрий грунт. Саме вона розбудила дух ІНдивІДуалІЗму, раціоналізму і прагматизму у матеріально-практичнІЙ дІЯльності людей. РелігійнЕ освячена установка на працю при категоричному протестантському осуді марнотратства сприяла нагромадженню капіталу, а відтак і зміцненню почуття особистоЇ свободи представників підприємницьких кіл.

ХІД економічного розвитку Нідерландів гальмувала феодальна Католицька Іспанія, яка в середині XVI ст. перетворила країну у свою провІНцію. Жорстока інквізиція щодо населення протестантських північних провінцій Нідерландів, високі податки щодо КУпцІВ, промисловців, обмеження у торгівлі та пІДприЄМництвІ призвели до масового невдоволення і врешті до революцІЇ, яка отримала нацІОнально-визвольний характер.

Революція та визвольна війна перемогли тільки у північних провінціях, які 26 липня 1581 р. проголосили свою повну незалежність (Іспанія визнала незалежність Нідерландів лише у 1609 р.).

Звільнення від іспанського феодального панування стало додатковим стимулом для економічного зростання Голландії. В середині XVII ст. голландські мануфактури (кораблебудівні, текстильні та ін.) були кращими у Європі. Успішно розвивалися парусні, канатні, паперові, цукрорафінадні, миловарні, скляні, пивоварні мануфактури. Більшість були централізованими. На них працювало до 100 робітників. Почала зростати кількість міського населення, питома вага якого у першій половині XVII ст. становила від 35 до 50%.

Розвиток сільського господарства Голландії мав компромісний характер. Революція не знищила остаточно феодальну земЕЛьну власність, проте пріоритет в аграрному секторі отримала фермерська селянська власність, яка зміцнювалася за рахунок розподілу монастирських земель, осушування (польдерізації). Фермерство Голландії було орієнтоване на вирощування культур. що давали найбільший прибуток — льон, коноплі, тютюн, хміль. рослини-фарбники. Ефективно розвивалося тваринництво Голландський сир і масло знаходили Консумента у всій Європі.

Торгівля стала найбільш прибутковою сферою діяльностІ Голландців і охоплювала весь світ. У 1602 р. створена акціонерна компанія — приватна акціонерна спілка, значну кількість акцій якої контролювала держава.

У зовнішню торгівлю і морські перевезення вкладалися великІ Капітали. Голландія володіла найбільшим у Європі морським торговим флотом, на її долю припадало приблизно 75% загальноЇ Кількості кораблів європейських країн. Голландці, витіснивши португальців; створили величезну імперію, яка простягалася від Мозамбіка до Японії. Вони з незвичайною енергією закладали торгові факторії, монополізували постачання прянощів та східних товарів, займалися каботажними перевезеннями. Великі прибутки давали работоргівля і піратство. Зовнішня торгівля та морськІ Перевезення стали настільки вигідними, що Ост-Індійська компанІя У 1606 р. виплатила своїм членам 67% дивідендів. У 1699 р. капітал компанії становив 4 т золота.

У Кінці XVі ст. найбільшим портовим містом Нідерландів стає Амстердам (Голландія). Його кораблі перевозили 5/6 товарів, якими обмінювалися Піренейський півострів і Північна Атлантика. Упродовж XVII ст. Амстердам перетворюється у найбільший міжнародний фінансово-кредитний центр, цьому сприЯЛи низькі проценти (5%) на позичковий капітал.

На кінець XVII ст. Голландія почала втрачати торгову першість на користь Англії, яка переважала її у промисловому розвитку. Внаслідок цього капітал Голландії все більше ставав лихварським, переміщався з торгівлі і мореплавства у банківську сферу.

Популярні записи