Політична економія


Історичні передумови виникнення і загальна характеристика класичної ПЕ

Розв-к кап-них відносин (17-поч18ст.) спричинив занепад меркантилізму (насамперед у Англії). Інтереси буржуазії переміщуються зі сфери обігу у сферу В. На 1-й план виходить промисловий капітал. Вчення меркантилістів вже не було в змозі вирішити проблеми буржуазії, яка потребувала обгрунтування головних засад кап-ого В, розробки таких категорій як зар-пл, прибуток, рента.

Представники класичної ПЕ (У. Петті, П’єр де Буагільбер, А. Сміт, Д. Рікардо) зробили спробу наукового аналізу сучасних їм вироб-их відносин, використовуючи метод наукової абстракції. Доводили, що в ек-ому житті панують об’єктивні з-ни. Вони не залежать від волі людини, але можуть бути нею пізнані. Класична ПЕ проголосила принцип ек-ної свободи, максимального обмеження впливу держави на ек-не життя. ПЕ стала наукою про категорії й з-ни ек-ого життя. В працях представників класичної ПЕ був даний глибокий аналіз основних категорій товарного госп-ва: товару, гро-шей, цінності (в-сті), капіталу, прибутку зар-пл, ренти.

Класики проголосили ідею природного порядку, економ. свободи, лібералізму. Проблему цінності (вартості) розглядали з позиції трудової теорії (праця – джерело вартості).

Заснував в Англії Уільям Петті (1623-1687) "Трактат про податки і збори"(1662), "Слово мудрим" (1664) , "Політична арифметика" (1676), "Різне про гроші" (1682). Його заслугою є усвідомлення "виробничого" походження багатства, джерелом якого є праця і виробництво. Петті вважається засновником трудової теорії вартості. вперше виокремив категорію НД і розрахував.

Франція – П"єр де Буайльбер (1646-1714) "Докладний опис становища Франції"(1696), "роздрібна торгівля Франції" (1696), "Міркування про природу багатства, грошей, і податків"(1707). Вважає джерелом багатства вир-во (с/г) . Екон. ідеї Буальберга розвинули фізіократи (2-а половина 18 ст.) – прихильники економ. лібералізму.

А. Сміт (1723-1790) "Багатство народів" (1776)

Д. Рікардо (1772-1823) 1817- "Основи політ. економіки та оподаткування".

Популярні записи